کشور ما! افتخار ما!

افغانستان! وطن ما.

کشوری که مردم پر افتخار دارند، مردمی که در جستجوی تعلیم و تربیه، خوشبختی و پیشرفت هستند.

FaLang translation system by Faboba